foto på margareta normell

Verksamhetsområden:

* Handledning för skolans personal

* Handledare på Handledarutbildning vid Ersta Sköndals Högskola

* Metahandledning för verksamma handledare

* Föreläsningar om lärares relationella professionalitet

 

Författare till böckerna:

Pedagog i en förändrad tid (2002)

Pedagogens inre rum (2004)

Från lydnad till ansvar (2008)

Kunskap, fantasi och föreställning (2012)

För mer information:

Tfn: 0708-43 35 19

E-post: normell@bredband.net